0 (216) 688 36 00
12K ALL Çizgi Ötesi Liderlik Modeli

12K  Çizgi Ötesi Gelişim Modeli yelkenli alegorisini kullanır. Modele göre liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi, liderin kendi yeteneklerini fark etmesi ile başlar. 12K ALL Model'in kriterlerine göre gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen detaylı rapor sayesinde lider, öncelikli olarak kendisine liderlik yapmanın ilk adım olduğunu fark eder. Liderlik yetkinlikleri konusunda bilinç düzeyi artan lider, yelkenli benzetmesinde olduğu gibi kendi koyduğu hedeflere yolculuklar yapar. Her yolculuk, liderin deneyimlerinden elde ettiği çıkarımlarla kendisini geliştirmesine neden olur.  12K Çizgi Ötesi Liderlik Gelişim Modeli 4 ana kriter ile tanımlanır:

1. Özyönetim
2. Değişim
3. İlişkiler
4. Sonuçlar


12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeli (12K Above-the-Line Leadership Model), diğer benzer modellerin aksine zayıf yetkinliklerin güçlendirilmesine değil, güçlü olan (çizgi ötesi) yetkinliklerin daha da baskın hale getirilerek fark yaratılmasını hedeflemektedir.Böylece ortalama yetkinliklere sahip bir lider yerine, karşılaştırılan çoğunluğun yetkinliklerine göre daha yüksek yetkinlik seviyesine sahip Çizgi Ötesi Liderler elde edilmiş olunacaktır.

12K ALL Model (12K  Above-the-Line Leadership Model) sistemi 4 ana, 12 temel ve 107 alt kriteri ile  liderlik yetkinliklerinizi, sürekli etkileşim halinde çalıştığınız 360 derece  çevrenizdeki taraflara sistem üzerinden gönderdiğiniz (veya sizin adınıza  program yöneticilerimiz tarafından gönderilen) anketlerin değerlendirilmesi  sonucu analiz etmekte ve raporlamaktadır.

12K ALL altyapısı; sisteme  kayıtlı liderlerin yapmış olduğu analizlerin en iyi % 20 ve % 40 ' lık dilimi ve  sistemdeki kayıtlı liderlerin ortalama puanları ile karşılaştırma yapılarak bu  sınır değerlerinin üzerinde olan liderlik yetkinliklerinin (çizgi ötesi)  belirlenmesi ve bu yetkinliklerin geliştirilmesine özel önem vererek Çizgi  Ötesi Liderler geliştirilmesini hedeflemektedir.
Sisteme giriş yaparak  liderlik yetkinliklerinizi analiz etmek üzere önce kendiniz için anket  değerlendirmesini tamamlayıp, 360 derece çevrenizde etkileşim içinde olduğunuz  iş arkadaşlarınıza değerlendirmek üzere anket gönderiniz. Sağlıklı bir  değerlendirme yapabilmek için mümkün olduğunca fazla kişiye anket göndermenizi  öneririz.


Uygulama Adımları:
1. 12K ALL (Çizgi Ötesi  Liderlik) Sisteminin uygulanacağı katılımcılar eğitim yolu ile bilgilendirilirler.
2. Katılımcıların yöneticileri, bağlı çalışanları, eş düzeyde görev yapan mesai arkadaşları ve iş hayatından tanıdıkları kişileri kapsayan ve kendilerini 360 derece çevreleyen kişilerden oluşan bir değerlendirme grubu planlaması yapılarak, kendilerine 12K ALL Sistemi ile anket gönderilmesi sağlanır.
3. 12K ALL Sistemi yardımı ile  gönderilen anketlerin 360 derece  çevreleyen kişilerden alınması  tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde otomatik olarak oluşan raporlar danışmanlarımız  tarafından uygunluk açısından değerlendirilir.  Uygunluğu onaylanan  raporlar değerlendirilen liderlere eğitim verilerek aktarılır.
4. Eğitim sırasında  raporun nasıl yorumlanacağı ve gelişim için nasıl kullanılacağı aktarılır.
5. Rapor sonuçlarından hareketle gelişim ve izleme planı oluşturulur.
6. Gelişim planı kapsamında belirlenen eğitim, uygulama ve koçluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi takip edilir.
7. Gelişim planının uygulanma hızına göre uygun aralıklarda ilk analiz ile karşılaştırılmak üzere tekrar 360 derece analiz yapılarak gelişim seviyesi belirlenir.

Sistem, yetkinlikleri değerlendirilecek liderler için detaylı olarak 2 adet rapor üretir:
1. 12K ALL - Çizgi Ötesi Liderlik Sistemi 360 Derece Analiz Raporu
360 Derece Analiz Raporu
2. 12K ALL - Çizgi Ötesi Liderlik Sistemi Standart Analiz Raporu
Standart Analiz Raporu
;

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön